No title... No title... No title... No title... No title...
Lượt xem: 180

Huyện Thuận Châu đẩy mạnh công tác phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn

Ngay từ đầu năm, trên cơ sở Kế hoạch công tác phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) của tỉnh, UBND huyện đã chỉ đạo phòng Tư pháp tham mưu xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch về công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021. Thực hiện kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch PBGDPL sát với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, cơ sở phù hợp với các đối tượng trên địa bàn. Đôn đốc các tổ chức, đoàn thể huyện gắn công tác chuyên môn với xây dựng chương trình phối hợp tổ chức tuyên truyền PBGDPL theo từng chuyên đề, nội dung thiết thực, sát thực tế với từng đối tượng nhằm nâng cao hiểu biết pháp luật cho các đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân.

Công an huyện Thuận Châu tuyên truyền và phổ biến Luật Giao thông đường bộ tại trường Tiểu học – Trung học cơ sở Chiềng Pấc.

Việc triển khai các văn bản pháp luật mới ban hành trong năm 2019, 2020 UBND huyện đã ban hành các Kế hoạch tập trung triển khai, quán triệt, hướng dẫn các văn bản pháp luật mới ban hành trong năm 2018 và năm 2019 đến cán bộ, công chức, viên chức. Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về tuyên truyền phòng, chống bệnh Covid-19 gây ra, UBND huyện đã tập trung tuyên truyền tới cán bộ, công chức và người dân về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 bằng nhiều hình thức như: Phát trên 10.000 tờ gấp pháp luật, tuyên truyền trên loa phóng thanh tại các bản, tiểu khu; xây dựng các chuyên trang, chuyên mục trên trang Thông tin điện tử huyện. UBND huyện đã chỉ đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể, UBND các xã, thị trấn phối hợp lồng ghép nhiều hoạt động để tuyên truyền PBGDPL đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và nhân dân. Đã tổ chức 170 cuộc tuyên truyền PBGDPL trên toàn huyện, trong đó: Cấp huyện 22 cuộc với 22.422 lượt người tham dự; cấp xã, thị trấn có 148 cuộc với 19.870 lượt người tham dự.

UBND huyện đã thực hiện công tác PBGDPL cho các nhóm đối tượng đặc thù lồng ghép cùng với công tác PBGDPL cho các đối tượng khác, nhấn mạnh sử dụng các biện pháp, hình thức tuyên truyền phù hợp để đảm bảo cho việc tuyên truyền, phổ biến có hiệu quả. Trong 6 tháng đầu năm 2021, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch tập trung triển khai, quán triệt, hướng dẫn các văn bản pháp luật cho các nhóm đối tượng đặc thù trên địa bàn, trong đó tiếp tục thực hiện Kế hoạch về “Tăng cường các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù" Kế hoạch về việc tổ chức Lễ phát động chiến dịch tăng cường tuyên truyền, vận động lồng ghép dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ tới 12 xã có mức sinh cao và vùng khó khăn của huyện.

Trong 6 tháng đầu năm, dưới sự chỉ đạo của UBND huyện Hội đồng phối hợp PBGDPL đã xây dựng Kế hoạch số 01/KH-HĐPB ngày 19/01/2021 của Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện về công tác PBGDPL, hòa giải cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021, phân công, giao nhiệm vụ cho các thành viên sắp xếp nội dung, lựa chọn hình thức, biện pháp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp với từng đối tượng, địa bàn. Tham mưu cho UBND huyện tiếp tục củng cố, kiện toàn Hội đồng phối hợp công tác PBGDPL, xây dựng quy chế hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL, đội ngũ báo cáo viên pháp luật cấp huyện; tuyên truyền viên, cộng tác viên pháp luật cấp xã, hướng dẫn cơ sở kiện toàn các Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý, các tổ hoà giải cơ sở nhằm triển khai thực hiện tốt các chương trình hành động quốc gia về PBGDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân; tham mưu cho UBND huyện ban hành kế hoạch và xây dựng báo cáo tổng kết một số chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc chương trình quốc gia PBGDPL trên địa bàn.

Có thể thấy rằng, công tác tuyên truyền PBPL và nâng cao nghiệp vụ, kiến thức pháp luật báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên pháp luật các cấp được quan tâm đã góp phần phục vụ tốt công tác PBGDPL đến tầng lớp nhân dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, giữ vững trật tự kỷ cương xã hội, hạn chế vi phạm pháp luật và đơn thư gửi vượt cấp, điểm nóng xảy ra trên địa bàn.

Lê Hồng

 

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Video tuyên truyền nông thôn mới
THÔNG TIN TRA CỨUThống kê truy cập
  • Đang online: 102
  • Hôm nay: 9586
  • Trong tuần: 134,728
  • Tất cả: 8,620,427