V/v xin ý kiến dự thảo Quyết định cấp giấy CNQSD đất; Quyết định đính chính Quyết định cấp giấy CNQSD đất; Quyết định công nhận quyền sử dụng đất

V/v xin ý kiến dự thảo Quyết định cấp giấy CNQSD đất; Quyết định đính chính Quyết định cấp giấy CNQSD đất; Quyết định công nhận quyền sử dụng đất
Tập tin tải về:
2280.pdf
Danh sách các ý kiến góp ý