V/v xin ý kiến dự thảo Quyết định đính chính sai sót trên giấy CNQSD đất; Quyết định cho phép chuyển mục đích dụng đất

V/v xin ý kiến dự thảo Quyết định đính chính sai sót trên giấy CNQSD đất; Quyết định cho phép chuyển mục đích dụng đất
Tập tin tải về:
2308.pdf
Danh sách các ý kiến góp ý