V/v xin ý kiến dự thảo Quyết định cấp GCNQSD đất; Quyết định công nhận quyền sử dụng đất; Quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất

V/v xin ý kiến dự thảo Quyết định cấp GCNQSD đất; Quyết định công nhận quyền sử dụng đất; Quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất
Tập tin tải về:
24.CT-UBND.pdf
Danh sách các ý kiến góp ý