V/v xin ý kiến vào nội dung bản vẽ tổng mặt bằng dự án Trang trại sản xuất nông nghiệp hỗn hợp tại bản Nà Ngùa xã Chiềng Ngần

V/v xin ý kiến vào nội dung bản vẽ tổng mặt bằng dự án Trang trại sản xuất nông nghiệp hỗn hợp tại bản Nà Ngùa xã Chiềng Ngần
Tập tin tải về:
2572..pdf
Danh sách các ý kiến góp ý