V/v xin ý kiến vào nội dung điều chỉnh cục bộ quy hoạch sử dụng đất khu vực Trung tâm xã Chiềng Xôm thuộc đồ án điều chỉnh quy hoạch nông thôn xã Chiềng Xôm giai đoạn 2020-2030 – Khu đất trụ sở Chi cục quản lý thị trường số 1 và trụ sở Công an xã Chiềng Xôm và bản vẽ TMB dự án Chi cục quản lý thị trường số 1

V/v xin ý kiến vào nội dung điều chỉnh cục bộ quy hoạch sử dụng đất khu vực Trung tâm xã Chiềng Xôm thuộc đồ án điều chỉnh quy hoạch nông thôn xã Chiềng Xôm giai đoạn 2020-2030 – Khu đất trụ sở Chi cục quản lý thị trường số 1 và trụ sở Công an xã Chiềng Xôm và bản vẽ TMB dự án Chi cục quản lý thị trường số 1
Danh sách các ý kiến góp ý