V/v xin ý kiến vào dự thảo Quyết định của UBND thành phố quy định tổ chức bộ máy, nhiệm vụ quyền hạn của phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Sơn La

V/v xin ý kiến vào dự thảo Quyếtđịnh của UBND thành phố quy địnhtổ chức bộ máy, nhiệm vụ quyền hạncủa phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Sơn La
Danh sách các ý kiến góp ý