V/v tham gia ý kiến vào dự thảo Quy hoạch sử dụng đất thành phố Sơn La thời kỳ 2021 - 2030

V/v tham gia ý kiến vào dự thảo Quy hoạch sử dụng đất thành phố Sơn La thời kỳ 2021 - 2030
Danh sách các ý kiến góp ý