V/v xin ý kiến tham gia vào Dự thảo Quyết định của UBND thành phố về ban hành Nội quy gìn giữ, bảo vệ, phát huy giá trị công trình Quảng trường Tây Bắc và Tượng đài Bác Hồ tại thành phố Sơn La

V/v xin ý kiến tham gia vào Dự thảo Quyết định của UBND thành phố về ban hành Nội quy gìn giữ, bảo vệ, phát huy giá trị công trình Quảng trường Tây Bắc và Tượng đài Bác Hồ tại thành phố Sơn La
Danh sách các ý kiến góp ý