V/v xin ý kiến tham gia và đăng tải dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục đối với cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Sơn La từ năm học 2022 - 2023

V/v xin ý kiến tham gia và đăng tải dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục đối với cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Sơn La từ năm học 2022 - 2023
Tập tin tải về:
1579..pdf
Danh sách các ý kiến góp ý