V/v đăng tải và xin ý kiến vào đề nghị cấp Giấy phép môi trường cơ sở “Showroom và xưởng dịch vụ Vinfast Sơn La”

V/v đăng tải và xin ý kiến vào đề nghị cấp Giấy phép môi trường cơ sở “Showroom và xưởng dịch vụ Vinfast Sơn La”
Danh sách các ý kiến góp ý