V/v đăng tải và xin ý kiến vào đề nghị cấp Giấy phép môi trường dự án Trường mầm non Chiềng Đen, thành phố Sơn La

V/v đăng tải và xin ý kiến vào đề nghị cấp Giấy phép môi trường dự án Trường mầm non Chiềng Đen, thành phố Sơn La
Danh sách các ý kiến góp ý