Quyết định Ban hành quy chế quản lý, vận hành, sử dụng Cổng dịch vụ công trực tuyến và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh Sơn La

Ban hành quy chế quản lý, vận hành, sử dụng Cổng dịch vụ công trực tuyến và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh Sơn La
Tập tin tải về:
697-cntt147-000.00.17.H52.pdf
Danh sách các ý kiến góp ý