CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHƯỜNG CHIỀNG AN

Chịu trách nhiệm nội dung: Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử Phường Chiềng An

Địa chỉ: Tổ 4- phường Chiềng An - Thành phố Sơn La - Tỉnh Sơn La

SĐT: 02123.850832

Email: ubpcan@gmail.com- Website: https://thanhpho.sonla.gov.vn/