HĐND phường Quyết Thắng tổ chức giám sát chuyên đề với các trường học trên địa bàn phường Quyết Thắng

     Đồng chí Đoàn Thị Hiên - Phó bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND phường 

                                      thông qua Kế hoạch, Quyết định, Chương  trình giám sát của HĐND phường Quyết Thắng                                                                                                                                

              Thực hiện Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 04/7/2019 của Hội đồng nhân dân phường Quyết Thắng về việc thành lập Đoàn giám sát chuyên đề đối với các đơn vị trường học trên địa bàn phường Quyết Thắng về tình hình thu, chi; quản lý, sử dụng các khoản xã hội hóa; công tác tổ chức bếp ăn bán  trú đối với các trường Mầm Non và trường Tiểu học trên địa bàn phường.

Đồng chí Ngô Thị The - Hiệu trưởng trường Tiểu học Quyết Thắng

Báo cáo kết quả thực hiện tổ chức bếp ăn bán trú cho học sinh trường Tiểu học Quyết Thắng

           Sau khi nghe các đơn vị trường học báo cáo tình hình công tác thu – chi, quản lý và sử dụng các khoản thu xã hội hóa của 4 nhà trường và qua việc kiểm tra các hồ sơ, sổ sách, tài liệu có liên quan, đồng chí trưởng đoàn giám sát đã có đánh giá, nhận xét  và kết luận sơ bộ về về tình hình thu, chi; quản lý, sử dụng các khoản xã hội hóa; công tác tổ chức bếp ăn bán  trú đối với trường Mầm Non và trường Tiểu học về cơ bản đã thực hiện đúng theo các văn bản hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La cũng như hướng dẫn của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố, UBND phường Quyết Thắng. Trong quá trình chi các nhà trường đều phối hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh chi đảm bảo theo đúng nguyên tắc tài chính, có chứng từ, hóa đơn hợp lệ đúng theo Thông tư 55/2011/TT-BGD&ĐT ngày 22/11/2011 Ban hành Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Đoàn giám sát kiểm tra thực tế bếp ăn bán trú tại trường Tiểu học Quyết Thắng

         Qua đợt giám sát đồng chí Trưởng đoàn cũng yêu cầu các đơn vị nhà trường tiếp tục thực hiện nghiêm túc các nội dung chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La, phòng Giáo dụcvà Đào tạo thành phố, của UBND phường Quyết Thắng về công tác chuyên môn, về các nội dung thu – chi phải đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Đề nghị các nhà trường quan tâm hơn nữa đến việc nâng cao chất lượng dạy và học, cơ sở vật chất của lớp ăn bán trú đảm bảo đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, vệ sinh an toàn thực phẩm... của học sinh nhằm tạo điều kiện cho học sinh đến trường và cha mẹ học sinh yên tâm công tác./.

                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                               Hồng Nhung

 


CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHƯỜNG QUYẾT THẮNG

Chịu trách nhiệm nội dung: Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử Phường Quyết Thắng

Địa chỉ: Số 63 - đường Lê Đức Thọ - tổ 13 - Phường Quyết Thắng - Thành phố Sơn La - Tỉnh Sơn La

SĐT: 02123852424  Email: ubpquyetthang@gmail.com