Bãi bỏ Quyết định số 04/2014/QĐ-UBND ngày 21/03/2014 của UBND tỉnh quy định xử lý cán bộ, công chức, viên chức, người làm việc theo chế độ hợp đồng và cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang uống rượu, bia trước và trong giờ làm việc
Số ký hiệu văn bản 12/2021/QĐ-UBND
Ngày ban hành 08/06/2021
Ngày hiệu lực 15/06/2021
Trích yếu nội dung Bãi bỏ Quyết định số 04/2014/QĐ-UBND ngày 21/03/2014 của UBND tỉnh quy định xử lý cán bộ, công chức, viên chức, người làm việc theo chế độ hợp đồng và cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang uống rượu, bia trước và trong giờ làm việc
Hình thức văn bản Quyết định quy phạm pháp luật
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Hoàng Quốc Khánh
Tài liệu đính kèm Tải về