Về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình bổ sung cơ sở vật chất cho trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh
Số ký hiệu văn bản 1108/QĐ-UBND
Ngày ban hành 31/05/2021
Ngày hiệu lực 31/05/2021
Trích yếu nội dung Về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình bổ sung cơ sở vật chất cho trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Lê Hồng Minh
Tài liệu đính kèm Tải về