Về việc sửa đổi, bổ sung Danh sách cán bộ, công chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ Kiểm soát thủ tục hành chính của Sở Tài Chính tại Quyết định số 2721/QĐ-UBND ngày 8/12/2020 củaChủ tịch UBND tỉnh
Số ký hiệu văn bản 1295/QĐ-UBND
Ngày ban hành 15/06/2021
Ngày hiệu lực 15/06/2021
Trích yếu nội dung Về việc sửa đổi, bổ sung Danh sách cán bộ, công chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ Kiểm soát thủ tục hành chính của Sở Tài Chính tại Quyết định số 2721/QĐ-UBND ngày 8/12/2020 củaChủ tịch UBND tỉnh
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Hoàng Quốc Khánh
Tài liệu đính kèm Tải về