Báo cáo tình hình triển khai thực hiện Chỉ số cải thiện các quy định của pháp luật 6 tháng đầu năm 2021
Số ký hiệu văn bản 94/BC-VPUB
Ngày ban hành 16/05/2021
Ngày hiệu lực 16/05/2021
Trích yếu nội dung Báo cáo tình hình triển khai thực hiện Chỉ số cải thiện các quy định của pháp luật 6 tháng đầu năm 2021
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Nguyễn Huy Anh
Tài liệu đính kèm Tải về