Về việc điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn và thời gian thực hiện dự án Tạo mặt bằng khu Trung tâm hành chính và Quảng trường tỉnh.
Số ký hiệu văn bản 1602/QĐ-UBND
Ngày ban hành 07/07/2021
Ngày hiệu lực 07/07/2021
Trích yếu nội dung Về việc điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn và thời gian thực hiện dự án Tạo mặt bằng khu Trung tâm hành chính và Quảng trường tỉnh.
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Lê Hồng Minh
Tài liệu đính kèm Tải về