Về việc xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp.
Số ký hiệu văn bản 1593/QĐ-UBND
Ngày ban hành 06/07/2021
Ngày hiệu lực 06/07/2021
Trích yếu nội dung Về việc xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp.
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Đặng Ngọc Hậu
Tài liệu đính kèm Tải về