Về việc bãi bỏ Quyết định số 33/2015/QĐ-UBND ngày 20/11/2015 của UBND tỉnh Sơn La về việc ban hành quy định hoạt động thông tin khoa học và công nghệ tỉnh Sơn La.
Số ký hiệu văn bản 13/2021/QĐ-UBND
Ngày ban hành 28/06/2021
Ngày hiệu lực 15/07/2021
Trích yếu nội dung Về việc bãi bỏ Quyết định số 33/2015/QĐ-UBND ngày 20/11/2015 của UBND tỉnh Sơn La về việc ban hành quy định hoạt động thông tin khoa học và công nghệ tỉnh Sơn La.
Hình thức văn bản Quyết định quy phạm pháp luật
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Tráng Thị Xuân
Tài liệu đính kèm Tải về