Về việc bầu chức vụ Trưởng ban, Phó Trưởng ban các Ban của HĐND huyện Khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026
Số ký hiệu văn bản 07/NQ-HĐND
Ngày ban hành 18/06/2021
Ngày hiệu lực 18/06/2021
Trích yếu nội dung Về việc bầu chức vụ Trưởng ban, Phó Trưởng ban các Ban của HĐND huyện Khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Thào A Súa
Tài liệu đính kèm Tải về