Về việc bầu Ủy viên UBND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Số ký hiệu văn bản 11/NQ-HĐND
Ngày ban hành 18/06/2021
Ngày hiệu lực 18/06/2021
Trích yếu nội dung Về việc bầu Ủy viên UBND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Thào A Súa
Tài liệu đính kèm Tải về