Về giao kế hoạch đầu tư công năm 2021 nguồn tiết kiệm chi ngân sách huyện
Số ký hiệu văn bản 23/NQ-HĐND
Ngày ban hành 23/06/2021
Ngày hiệu lực 23/06/2021
Trích yếu nội dung Về giao kế hoạch đầu tư công năm 2021 nguồn tiết kiệm chi ngân sách huyện
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Nguyễn Mạnh Hùng
Tài liệu đính kèm Tải về