Về việc ban hành Quy chế làm việc của Uỷ ban nhân dân huyện Thuận Châu khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Số ký hiệu văn bản 1682/QĐ-UBND
Ngày ban hành 02/07/2021
Ngày hiệu lực 02/07/2021
Trích yếu nội dung Về việc ban hành Quy chế làm việc của Uỷ ban nhân dân huyện Thuận Châu khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Quàng Văn Dũng
Tài liệu đính kèm Tải về