Kế hoạch Thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2021
Số ký hiệu văn bản 40/KH-VPUB
Ngày ban hành 14/07/2021
Ngày hiệu lực 14/07/2021
Trích yếu nội dung Kế hoạch Thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2021
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Nguyễn Huy Anh
Tài liệu đính kèm Tải về