Về việc phê duyệt thuyết minh dự án, đơn vị chủ trì, cá nhân chủ nhiệm, thời gian thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, gắn với tiêu thụ sản phẩm cây ăn quả: Quả Lê (quy mô liên huyện) giai đoạn 2021-2025.
Số ký hiệu văn bản 2945/QĐ-UBND
Ngày ban hành 01/12/2021
Ngày hiệu lực 01/12/2021
Trích yếu nội dung Về việc phê duyệt thuyết minh dự án, đơn vị chủ trì, cá nhân chủ nhiệm, thời gian thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, gắn với tiêu thụ sản phẩm cây ăn quả: Quả Lê (quy mô liên huyện) giai đoạn 2021-2025.
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Nguyễn Thành Công
Tài liệu đính kèm Tải về