Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Cung cấp dịch vụ sự nghiệp công ích đô thị huyện Vân Hồ năm 2022.
Số ký hiệu văn bản 2964/QĐ-UBND
Ngày ban hành 01/12/2021
Ngày hiệu lực 01/12/2021
Trích yếu nội dung Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Cung cấp dịch vụ sự nghiệp công ích đô thị huyện Vân Hồ năm 2022.
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Lê Hồng Minh
Tài liệu đính kèm Tải về