Kết quả triển khai, cài đặt ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại Văn phòng UBND tỉnh (Từ ngày 27/9 đến ngày 01/10/2021)
Số ký hiệu văn bản 202/BC-VPUB
Ngày ban hành 01/10/2021
Ngày hiệu lực 01/10/2021
Trích yếu nội dung Kết quả triển khai, cài đặt ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại Văn phòng UBND tỉnh (Từ ngày 27/9 đến ngày 01/10/2021)
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Lê Thị Hồng Anh
Tài liệu đính kèm Tải về