Tình hình, kết quả ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển chính quyền số 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021
Số ký hiệu văn bản 109/BC-VPUB
Ngày ban hành 02/06/2021
Ngày hiệu lực 02/06/2021
Trích yếu nội dung Tình hình, kết quả ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển chính quyền số 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Lê Thị Hồng Anh
Tài liệu đính kèm Tải về