Kế hoạch Phát triển Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng của Văn phòng UBND tỉnh năm 2022
Số ký hiệu văn bản 52/KH-VPUB
Ngày ban hành 06/12/2021
Ngày hiệu lực 06/12/2021
Trích yếu nội dung Kế hoạch Phát triển Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng của Văn phòng UBND tỉnh năm 2022
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Lê Thị Hồng Anh
Tài liệu đính kèm Tải về