Ban hành Chương trình hành động thực hiện Quyết định số 531/QĐ-TTg ngày 1/4//2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt "Chiến lược tổng thể phát triển khu vực dịch vụ của Việt Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050" trên địa bàn tỉnh Sơn La
Số ký hiệu văn bản 3004/QĐ-UBND
Ngày ban hành 06/12/2021
Ngày hiệu lực 06/12/2021
Trích yếu nội dung Ban hành Chương trình hành động thực hiện Quyết định số 531/QĐ-TTg ngày 1/4//2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt "Chiến lược tổng thể phát triển khu vực dịch vụ của Việt Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050" trên địa bàn tỉnh Sơn La
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Hoàng Quốc Khánh
Tài liệu đính kèm Tải về