Tổ chức triển khai Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021-2030
Số ký hiệu văn bản 148/KH-UBND
Ngày ban hành 16/06/2021
Ngày hiệu lực 16/06/2021
Trích yếu nội dung Tổ chức triển khai Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021-2030
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực a
Người ký duyệt Phạm Văn Thủy
Tài liệu đính kèm Tải về