Thông báo Kết quả phiên họp thứ nhất- UBND tỉnh khoá XV.
Số ký hiệu văn bản 428/TB-VPUB
Ngày ban hành 26/07/2021
Ngày hiệu lực 26/07/2021
Trích yếu nội dung Thông báo Kết quả phiên họp thứ nhất- UBND tỉnh khoá XV.
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực a
Người ký duyệt Nguyễn Huy Anh
Tài liệu đính kèm Tải về