Tổng số: 531
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèmSL tải
215/KH-UBND 16/09/2021 Phát động Phong trào thi đua đặc biệt “Sơn La đoàn kết, chung sức đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”; và Chương trình “Sóng và máy tính cho em”. Tải về 4
214/KH-UBND 16/09/2021 Phát động và triển khai Chương trình “Sóng và máy tính cho em” trên địa bàn tỉnh Sơn La. Tải về 2
212/KH-UBND 14/09/2021 Tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2021 Tải về 2
210/KH-UBND 14/09/2021 Kế hoạch cách ly tập trung tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Sơn La Tải về 6
213/KH-UBND 14/09/2021 Phát triển chuỗi cung ứng thực phẩm nông sản, thủy sản an toàn tỉnh Sơn La năm 2022. Tải về 3
209/KH-UBND 13/09/2021 Thực hiện Kết luận số 06-KL/TW ngày 10/6/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. Tải về 1
204/KH-UBND 01/09/2021 Sửa đổi, bổ sung Kế hoạch số 230/KH-UBND của UBND tỉnh Sơn La thực hiện Quyết định số 414/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Tải về 2
202/KH-UBND 01/09/2021 Thực hiện Chương trình phát triển công tác xã hội trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2021-2030. Tải về 4
199/KH-UBND 31/08/2021 Tổng kết 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012. Tải về 4
190/KH-UBND 26/08/2021 Kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và quy trình xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình năm 2021 Tải về 1
12345678910...