Hội nghị triển khai thực hiện Đề án “Chuyển hoá, xây dựng xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Sơn La không có ma tuý, giai đoạn 2023-2025, tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn phường Chiềng Lề năm 2023
Ngày 17/3, phường Chiềng Lề đã tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Đề án “Chuyển hoá, xây dựng xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Sơn La không có ma tuý, giai đoạn 2023-2025, tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn phường năm 2023.
anh tin bai

Hội nghị triển khai thực hiện Đề án “Chuyển hoá, xây dựng xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Sơn La không có ma tuý, giai đoạn 2023-2025, tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn phường Chiềng Lề năm 2023.

     Tại Hội nghị các đại biểu đã được quán triệt, triển khai Kết luận số 07 của Ban Chỉ đạo 871 về thông báo kết luận tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống và kiểm soát ma tuý giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch số 98 của UBND Thành phố triển khai thực hiện Đề án “Chuyển hoá, xây dựng xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Sơn La không có ma tuý, giai đoạn 2023-2025, tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn thành phố năm 2023 và Kế hoạch số 103 của UBND thành phố về triển khai thực hiện nhiệm vụ Đề án 06/CP trên địa bàn thành phố. Để thực hiện hiệu quả kế hoạch đề ra UBND phường Chiềng Lề đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện đề án trên địa bàn với những mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp cụ thể. Phấn đấu năm 2023 giữ vững 03 tổ dân phố đạt tiêu chuẩn không có ma tuý, chuyển hoá 02 tổ dân phố từ có tệ nạn ít phức tạp về ma tuý thành tổ dân phố đạt tiêu chuẩn không ma tuý. Có 5/13 tổ, bản đạt không có ma tuý; 100% cơ quan, đơn vị, trường học đạt tiêu chuẩn không có ma tuý. Giai đoạn 2026-2030 100% cơ quan, đơn vị, trường học, bản, tổ dân phố đạt tiêu chuẩn không có ma tuý. Theo lộ trình, mục tiêu đề ra phường Chiềng Lề sẽ tiến hành từng bước, thận trọng, củng cố xây dựng địa bàn một cách bền vững.

Tác giả: Thu Hiền

                 
 
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ SƠN LA
Chịu trách nhiệm nội dung: Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử UBND thành phố
Địa chỉ: Số 47 đường Lê Thái Tông - Tổ 2 phường Chiềng Lề - Thành phố Sơn La - Tỉnh Sơn La
SĐT: 02123 852365 - 0915.331585
Email: thanhpho@sonla.gov.vn - Website: http://thanhpho.sonla.gov.vn
Giấy phép thiết lập số 06/GP-TTĐT ngày 24/9/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông
 
 Chung nhan Tin Nhiem Mang