Khai mạc khóa bồi dưỡng kiến thức Giáo dục quố phòng và an ninh đối tượng 4 năm 2023
Ngày 17/10, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh Thành phố Sơn La đã tổ chức khai mạc khóa bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 4 năm 2023 cho 210 học viên.
anh tin bai


Khai mạc khóa bồi dưỡng kiến thức Giáo dục quốc phòng và an ninh đối tượng 4 năm 2023.

          Trong thời gian 4 ngày từ ngày 17- 20/10 các học viên sẽ được bồi dưỡng 9 chuyên đề gồm: Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam, chính sách pháp luật của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về quốc phòng - an ninh; Quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về phát triển kinh tế - xã hội gắn tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; Quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước Việt Nam về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng; quản lý nhà nước về an ninh trật tự trong tình hình mới; Quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước Việt Nam về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng, an ninh trong tình hình mới; Phòng chống chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam; Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia, quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới; xây dựng lực lượng Dân quân tự vệ và lực lượng Dự bị động viên trong tình hình mới; phòng chống vi phạm pháp luật trên không gian mạng; một số nội dung cơ bản của các luật: Quốc phòng, An ninh quốc gia; An ninh mạng; nghĩa vụ quân sự...

          Lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh nhằm trang bị cho các học viên đường lối, quan điểm của Đảng, Nhà nước về quốc phòng, an ninh. Trên cơ sở đó, giúp các học viên tham mưu, đề xuất thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng - an ninh của cơ quan, đơn vị, nâng cao trình độ toàn diện, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Kết thúc lớp học, các học viên viết bài thu hoạch và được cấp Chứng chỉ hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh đối tượng 4 theo quy định.

Tác giả: Thu Hiền

image advertisement

 
image advertisement
 
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ SƠN LA
Chịu trách nhiệm nội dung: Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử UBND thành phố
Địa chỉ: Số 47 đường Lê Thái Tông - Tổ 2 phường Chiềng Lề - Thành phố Sơn La - Tỉnh Sơn La
SĐT: 02123 852365 - 0915.331585
Email: thanhpho@sonla.gov.vn - Website: http://thanhpho.sonla.gov.vn
Giấy phép thiết lập số 06/GP-TTĐT ngày 24/9/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông
 
 Chung nhan Tin Nhiem Mang