Thành phố khai mạc tập huấn cán bộ dân quân, tự vệ năm 2024
            Ngày 22/11, Ban Chỉ huy quân sự thành phố đã tổ chức khai mạc tập huấn cán bộ dân quân, tự vệ năm 2024
anh tin bai


Thành phố khai mạc tập huấn cán bộ dân quân, tự vệ năm 2024.

Trong thời gian 5 ngày, 195 cán bộ dân quân, tự vệ được học tập, nghiên cứu các nội dung như: đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta trong giai đoạn hiện nay; chiến lược ‘‘Diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch chống phá Việt Nam; một số vấn đề mới về tình hình quốc phòng, an ninh thế giới, khu vực, trong nước và quan điểm của Đảng, Nhà nước ta; quan điểm, chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta trong tình hình mới; công tác tuyên truyền, vận động nhân dân của dân quân tự vệ (DQTV) tham gia giải quyết một số tình hình phức tạp ở địa phương, cơ sở; công tác quốc phòng và quản lý nhà nước về quốc phòng ở xã, phường, thị trấn, cơ quan, tổ chức; quân báo nhân dân và công tác thu thập, tổng hợp báo cáo thông tin. Những vấn đề cơ bản của Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; xây dựng và hoạt động của xã, phường, thị trấn trong khu vực phòng thủ; công tác tham mưu và thực hiện chính sách hậu phương quân đội, dân quân tự vệ, chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng; công tác quản lý DQTV, dự bi động viên, vũ khí, trang bị, trang phục DQTV; tổ chức, phương pháp diễn tập chiến đấu cấp xã trong khu vực phòng thủ; tổ chức, phương pháp huấn luyện chiến thuật dân quân tự vệ;  phương pháp huấn luyện kỹ thuật chiến đấu dân quân tự vệ.

Thông qua lớp tập huấn nhằm góp phần bồi dưỡng, nâng cao năng lực, trình độ cho cán bộ dân quân tự vệ; đồng thời, thống nhất nội dung, tổ chức và phương pháp về công tác quân sự, quốc phòng; phương pháp tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương về thực hiện công tác quân sự, quốc phòng, công tác dân quân tự vệ, giáo dục quốc phòng, an ninh năm 2024, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trong tình hình mới./.

                                                                 

Tác giả: Vương Trang

image advertisement

 
image advertisement
 
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ SƠN LA
Chịu trách nhiệm nội dung: Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử UBND thành phố
Địa chỉ: Số 47 đường Lê Thái Tông - Tổ 2 phường Chiềng Lề - Thành phố Sơn La - Tỉnh Sơn La
SĐT: 02123 852365 - 0915.331585
Email: thanhpho@sonla.gov.vn - Website: http://thanhpho.sonla.gov.vn
Giấy phép thiết lập số 06/GP-TTĐT ngày 24/9/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông
 
 Chung nhan Tin Nhiem Mang