Uỷ ban kiểm tra Thành uỷ
anh tin bai
             

Họ và tên: Tòng Văn Họp

- Sinh ngày:  24 tháng 5   năm 1964

- Dân tộc:   Thái

- Quê quán:  Bản Hùn – xã Chiềng Cọ, thành phố SL

- Nơi ở hiện nay: Bản Lầu – P Chiềng Lề , TPSL

- Trình độ chuyên môn:  Đại học

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

- Đảng viên: Đảng viên

- Hòm thư:

- Số điện thoại CQ:0212 3854805;  DĐ: 0904111233

  anh tin bai

Họ và tên: Nguyễn Việt Hùng

Tiểu sử tóm tắt:

- Sinh ngày: 23 tháng 01 năm 1980  

- Dân tộc: Kinh

- Quê quán: Hồng Vân, Ân Thi, Hưng Yên

- Nơi ở hiện nay: Tổ 7, phường Tô Hiệu, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La

- Trình độ chuyên môn: Ths

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

- Đảng viên:  

- Hòm thư: hungpmusc@gmail.com

- Số điện thoại CQ:02123..660  DĐ: 0829.230.180

- Phó Chủ nhiệm UBKT thành uỷ

anh tin bai

Họ và tên: Lường Hồng Tuyết

Tiểu sử tóm tắt:

- Sinh ngày: 24 tháng 12năm 1982

- Dân tộc: Thái

- Quê quán: Bản Giảng Lắc, phường Quyết Thắng, Thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La

- Nơi ở hiện nay: Bản Giảng Lắc, phường Quyết Thắng, Thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Đảng viên:

- Hòm thư: luongtuyet1982@gmail.com

- Số điện thoại CQ: 02123.759259

DĐ: 0826.954.888

- Phó Chủ nhiệm UBKT thành uỷ

  anh tin bai

Họ và tên: Nguyễn Huy Hoàng

Tiểu sử tóm tắt:

- Sinh ngày: 09 tháng 8 năm 1986

- Dân tộc: Kinh

- Quê quán: Đông Hà, Đông Hưng, Thái Bình

- Nơi ở hiện nay: Tổ 10, phường Quyết Thắng, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

- Đảng viên: Đảng viên

- Hòm thư: huyhoang981986@gmail.com

- Số điện thoại CQ:             DĐ: 0962.371.522

- Ủy viên UBKT thành ủy

 
anh tin bai

Họ và tên: Cầm My

Tiểu sử tóm tắt:

- Sinh ngày: 23 tháng 3  năm 1984

- Dân tộc: Thái

- Quê quán:  Mường Chanh, Mai Sơn, Sơn La

- Nơi ở hiện nay: Bản Chậu Cọ phường Chiềng Cơi

- Trình độ chuyên môn:  Ths

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Đảng viên:

- Hòm thư: cammyubkt@gmail.com

- Số điện thoại CQ:          DĐ: 0965328585

- Ủy viên UBKT thành uỷ

 
anh tin bai

Họ và tên: Trịnh Thế Dũng

Tiểu sử tóm tắt:

- Sinh ngày: 02  tháng 6  năm 1993

- Dân tộc: Kinh

- Quê quán:  Lê Ninh, Kinh Môn, Hải Dương

- Nơi ở hiện nay: Bản Buổn phường Chiềng Cơi

- Trình độ chuyên môn: Ths

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Đảng viên:

- Hòm thư:

- Số điện thoại CQ:                  DĐ: 0917889993

Chuyên viên UBKT thành ủy


 image advertisement

 
image advertisement
 
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ SƠN LA
Chịu trách nhiệm nội dung: Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử UBND thành phố
Địa chỉ: Số 47 đường Lê Thái Tông - Tổ 2 phường Chiềng Lề - Thành phố Sơn La - Tỉnh Sơn La
SĐT: 02123 852365 - 0915.331585
Email: thanhpho@sonla.gov.vn - Website: http://thanhpho.sonla.gov.vn
Giấy phép thiết lập số 06/GP-TTĐT ngày 24/9/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông
 
 Chung nhan Tin Nhiem Mang