Phòng Văn hóa và Thông tin


Họ và tên: Lù Thị Đoàn - Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin

Tiểu sử tóm tắt:

- Sinh ngày: 15.10.1968

- Dân tộc: Thái

- Quê quán: Bản Panh, xã Chiềng Xôm, tp. Sơn La.

- Nơi ở hiện nay: Tổ 3, phường Tô Hiệu, tp. Sơn La.

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

- Đảng viên: Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam

- Hòm thư: doanlt.thanhpho@sonla.gov.vn

-Điện thoại cơ quan: 02123.852868; Di động: 0914.546.488


Họ và tên: Quàng Văn Hoàng - Phó Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin

Tiểu sử tóm tắt:

- Sinh ngày: 20.02.1966

- Dân tộc: Thái

- Quê quán: Tông Lệnh, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La.

- Nơi ở hiện nay: Bản Chậu Cọ, phường Chiềng Cơi, tp. Sơn La.

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

- Đảng viên: Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam

- Hòm thư:

-Điện thoại cơ quan: 02123.853771; Di động: 0912.420552.


Họ và tên: Sầm Vũ Bắc - Chuyên viên Văn hóa và Thông tin

Tiểu sử tóm tắt:

- Sinh ngày: 11.11.1982

- Dân tộc: Thái

- Quê quán: huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La.

- Nơi ở hiện nay: Tổ 6, phường Chiềng Lề, tp. Sơn La.

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Đảng viên: Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam

- Hòm thư: bacsv.ubtp@sonla.gov.vn

-Điện thoại cơ quan: 02123.853771; Di động: 0904.727022.


Họ và tên: Lê Thị Thương - Chuyên viên Văn hóa và Thông tin

Tiểu sử tóm tắt:

- Sinh ngày: 13.3.1983

- Dân tộc: Kinh

- Quê quán: xã Đông Khê, Đông Sơn, Thanh Hóa

- Nơi ở hiện nay: Số 59, tổ 12, phường Chiềng Lề, tp. Sơn La.

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Đảng viên: Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam

- Hòm thư: thuonglt.ubtp@sonla.gov.vn

- Điện thoại cơ quan: 02123.853771; Di động: 0947.555582.


Họ và tên: Dương Hồng Thủy - Chuyên viên Văn hóa và Thông tin

Tiểu sử tóm tắt:

- Sinh ngày: 31.5.1985

- Dân tộc: Kinh

- Quê quán: Bình Thành, Định Hóa, Thái Nguyên

- Nơi ở hiện nay: Tổ 3, phường Quyết Thắng, tp. Sơn La.

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận chính trị:

- Đảng viên:

- Hòm thư: thuydh.thanhpho@sonla.gov.vn

- Điện thoại cơ quan: 02123.853771; Di động: 0915.331585

 image advertisement

 
image advertisement
 
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ SƠN LA
Chịu trách nhiệm nội dung: Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử UBND thành phố
Địa chỉ: Số 47 đường Lê Thái Tông - Tổ 2 phường Chiềng Lề - Thành phố Sơn La - Tỉnh Sơn La
SĐT: 02123 852365 - 0915.331585
Email: thanhpho@sonla.gov.vn - Website: http://thanhpho.sonla.gov.vn
Giấy phép thiết lập số 06/GP-TTĐT ngày 24/9/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông
 
 Chung nhan Tin Nhiem Mang