Sở Xây dựng triển khai công tác lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết theo quy trình rút gọn (quy hoạch tổng mặt bằng) trên địa bàn tỉnh Sơn La
Sở Xây dựng đã ban hành Hướng dẫn số 112/HD-SXD về triển khai công tác lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết theo quy trình rút gọn (quy hoạch tổng mặt bằng) trên địa bàn tỉnh Sơn La với Mục đích: (1) Đảm bảo việc quản lý xây dựng theo quy hoạch, việc tuân thủ các quy định của pháp luật liên quan và sử dụng hiệu quả đất đai xây dựng công trình

         Ngày 04/10/2023, Sở Xây dựng đã ban hành Hướng dẫn số 112/HD-SXD về triển khai công tác lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết theo quy trình rút gọn (quy hoạch tổng mặt bằng) trên địa bàn tỉnh Sơn La với Mục đích: (1) Đảm bảo việc quản lý xây dựng theo quy hoạch, việc tuân thủ các quy định của pháp luật liên quan và sử dụng hiệu quả đất đai xây dựng công trình; (2) Tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp triển khai các bước lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết theo quy trình rút gọn (quy hoạch tổng mặt bằng) trên địa bàn tỉnh Sơn La thuận tiện, đúng quy định của pháp luật.

     Đối tượng áp dụng: Áp dụng đối với các cơ quan quản lý về quy hoạch xây dựng của các huyện, thành phố; các xã, phường, thị trấn; các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan.

    Các trường hợp áp dụng gồm: (1) Đối với các lô đất thực hiện dự án đầu tư xây dựng nằm trong khuvực đã có quy hoạch chung (QHC) đô thị hoặc quy hoạch phân khu (QHPK) đô thị, chưa có quy hoạch chi tiết (QHCT) đô thị được phê duyệt; (2) Đối với các lô đất thực hiện dự án đầu tư xây dựng nằm trong khu vực đã có QHPK khu chức năng, chưa có QHCT xây dựng được phê duyệt; (3) Đối với các lô đất thực hiện dự án đầu tư xây dựng nằm trong QHC xây dựng xã, chưa được lập QHCT xây dựng.

    Về điều kiện, trình tự, các bước thực hiện, thành phần và nội dung hồ sơ: Chi tiết có Hướng dẫn kèm theo./.

Tải về

1 2 3 4 

image advertisement

 
image advertisement
 
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ SƠN LA
Chịu trách nhiệm nội dung: Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử UBND thành phố
Địa chỉ: Số 47 đường Lê Thái Tông - Tổ 2 phường Chiềng Lề - Thành phố Sơn La - Tỉnh Sơn La
SĐT: 02123 852365 - 0915.331585
Email: thanhpho@sonla.gov.vn - Website: http://thanhpho.sonla.gov.vn
Giấy phép thiết lập số 06/GP-TTĐT ngày 24/9/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông
 
 Chung nhan Tin Nhiem Mang