Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Tô Hiệu lần thứ VI
Ngày 15/3, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Tô Hiệu đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Với chủ đề “Đổi mới, sáng tạo và nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường, mở rộng dân chủ, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết các dân tộc, xây dựng phường Tô Hiệu văn minh, sáng, xanh, sạch, đẹp, bình yên, thân thiện, bản sắc”. 
anh tin bai


Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Tô Hiệu lần thứ VI.

 Trong nhiệm kỳ 2019-2024, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường đã thực hiện 5 chương trình hành động, tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Mặt trận Tổ quốc phường đã tuyên truyền thực hiện các kết luận, Chỉ thị của TW và tỉnh cũng như địa phương, phối hợp tổ chức 22 cuộc tiếp xúc cử tri, với trên 1.000 lượt cử tri tham gia, tổng hợp trên 100 ý kiến. Hàng năm nhân kỷ niệm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tại các khu dân cư đã tổ chức ngày hội với không khí đoàn kết, thu hút sự tham gia của toàn dân; Vận động nhân dân thi đua, học tập, lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh của đất nước; tuyên truyền hiệu quả vận động đông đảo các tầng lớp nhân dân thực hiện hiệu quả các phong trào như phong trào “Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, tại 10/10 tổ, bản, xây dựng mô hình nhóm dân cư tự quản hành lang hè phố, 7/7 tuyến đường là tuyến đường văn minh đô thị. Hiện toàn phường có 45 CLB văn hoá, thể dục thể thao. Hưởng ứng phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau” Uỷ ban MTTQ phường đã vận động cán bộ, hội viên xây dựng quyên góp quỹ được trên 82 triệu đồng, hỗ trợ 12 học sinh nghèo vượt khó, hỗ trợ làm 1 Nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo tại xã Chiềng Đen, với tổng kinh phí trên 40 triệu đồng; Thực hiện dân chủ đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của Nhân dân, giám sát và phản biện xã hội, tham gia phòng, chống tham nhũng, lãng phí góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Hàng năm tổ chức Hội nghị đối thoại giữa đồng chí Bí thư Đảng uỷ và đồng chí Chủ tịch UBND phường với nhân dân. Hoà giải 22/29 vụ việc ở cơ sở đạt trên 75%, thông qua đó làm tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân; Thực hiện tăng cường củng cố tổ chức, đổi mới phương thức, nội dung, nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận TQVN, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới: Trong nhiệm kỳ đã chỉ đạo tổ chức tốt 10/10 Hội nghị Ban công tác mặt trận nhiệm kỳ 2019-2024 theo đúng quy trình và bầu đại biểu đi dự Đại hội  Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường khoá IV, nhiệm kỳ 2024-2029…

          Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Tô Hiệu đề ra mục tiêu với 9 chỉ tiêu cụ thể thực hiện trong nhiệm kỳ 2024-2029: Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, nội dung phương thức hoạt động theo hướng thực chất, thiết thực và hiệu quả, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động tập hợp Nhân dân, phát huy tinh thần tự quản, sáng tạo , nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân. Củng cố khối đại đoàn kết toàn dân trên địa bàn, tạo sự đồng thuận trong nhân dân thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển bền vững xây dựng phường Tô Hiệu phát triển toàn diện.

Tác giả: Lã Hương

image advertisement

 
image advertisement
 
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ SƠN LA
Chịu trách nhiệm nội dung: Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử UBND thành phố
Địa chỉ: Số 47 đường Lê Thái Tông - Tổ 2 phường Chiềng Lề - Thành phố Sơn La - Tỉnh Sơn La
SĐT: 02123 852365 - 0915.331585
Email: thanhpho@sonla.gov.vn - Website: http://thanhpho.sonla.gov.vn
Giấy phép thiết lập số 06/GP-TTĐT ngày 24/9/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông
 
 Chung nhan Tin Nhiem Mang