Thành phố họp Ban Chỉ đạo Đề án 1371
Ngày 9/4, Đồng chí Trần Công Chính, Uỷ viên BTV Thành uỷ, Phó Chủ tịch UBND thành phố đã chủ trì Hội nghị  Ban Chỉ đạo Đề án “Phát huy vai trò của lực lượng Quân đội nhân dân tham gia công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở’’ gọi tắt là Ban Chỉ đạo Đề án 1371.
anh tin bai


Thành phố họp Ban Chỉ đạo Đề án 1371.

Tại Hội nghị đã thông qua các Kế hoạch, Quyết định của UBND thành phố về triển khai thực hiện Đề án, thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc ban hành Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của Đề án 1371. Các thành viên Ban Chỉ đạo 1371 thành phố đã tập trung thảo luận, bàn các giải pháp triển khai một cách có hiệu quả Đề án “Phát huy vai trò của lực lượng Quân đội nhân dân tham gia công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021-2027 ” trên địa bàn thành phố Sơn La. Trong đó tập trung thực hiện công tác phối hợp lòng ghép công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật với các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang, MTTQ và các tổ chức chính trị, xã hội từ thành phố đến các xã, phường bằng nhiều hình thức, tuyên truyền trực tiếp, gián tiếp của các phương tiện thông tin đại chúng, đặc biệt quan tâm sử dụng tuyên truyền trên không gian mạng; lựa chọn các nội dung tuyên truyền theo chủ đề, tổ chức khảo sát nhu cầu về tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật của nhân dân để tuyên truyền cho phù hợp.

anh tin bai


Đồng chí Trần Công Chính, Uỷ viên BTV Thành uỷ, Phó Chủ tịch UBND thành phố kết luận Hội nghị.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Trần Công Chính giao nhiệm vụ cho đơn vị chủ trì là Ban CHQS thành phố tiếp tục tham mưu cho Ban Chỉ đạo triển khai có hiệu quả Đề án 1371, đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo phối hợp với đơn vị chủ trì, tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ theo chức năng của cơ quan, đơn vị mình; tiếp tục tham mưu và triển khai xây dựng đơn vị điểm trong thực hiện Đề án; đẩy mạnh công tác phối tuyên truyền theo đó, góp phần nâng cao nhận thức và chấp hành pháp luật của Nhân dân và chiến sĩ LLVT thành phố.

 

Tác giả: Sa Hoàng

image advertisement

 
image advertisement
 
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ SƠN LA
Chịu trách nhiệm nội dung: Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử UBND thành phố
Địa chỉ: Số 47 đường Lê Thái Tông - Tổ 2 phường Chiềng Lề - Thành phố Sơn La - Tỉnh Sơn La
SĐT: 02123 852365 - 0915.331585
Email: thanhpho@sonla.gov.vn - Website: http://thanhpho.sonla.gov.vn
Giấy phép thiết lập số 06/GP-TTĐT ngày 24/9/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông
 
 Chung nhan Tin Nhiem Mang