Văn phòng HĐND - UBND thành phố Hội nghị cán bộ, công chức, người lao động năm 2024
Ngày 1/2, Văn phòng HĐND - UBND thành phố tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, người lao động năm 2024. Dự Hội nghị có đồng chí Lê Thị Thanh Huyền, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND; đồng chí Nguyễn Thế Phương, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố; đồng chí Trần Công Chính, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố. 
anh tin bai

Văn phòng HĐND - UBND thành phố Hội nghị cán bộ, công chức, người lao động năm 2024.

Trong năm 2023, Văn phòng HĐND – UBND thành phố luôn thực hiện tốt việc quán triệt, tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị, quyết định, kết luận của cấp trên; xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác của tập thể. Thực hiện tốt công tác tham mưu, phục vụ hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND, và các Ban HĐND thành phố; tham mưu chuẩn bị các điều kiện tổ chức HĐND thành phố đã  tổ chức thành công 9 kỳ họp; tham mưu tổ chức thành công 12 phiên họp theo quy định để xem xét, quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền; thực hiện tốt công tác tham mưu, phục vụ hoạt động chỉ đạo, điều hành của UBND thành phố; tham mưu cho UBND thành phố đã tiếp nhận 779 văn bản chỉ đạo, kết luận, giao nhiệm vụ của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, với 1.313 nhiệm vụ; lãnh đạo thực hiện tốt công tác tiếp công dân, phân loại xử lý đơn thư; đôn đốc việc giải quyết ý kiến kiến nghị của tri. Đồng thời, tham mưu cho Chủ tịch UBND ban hành Chỉ thị 04 ngày 27/02/2023 của UBND thành phố về nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống một cửa điện tử về giải quyết thủ tục hành chính, chọn nhiệm vụ đột phá đó là triển khai thực hiện dịch vụ công mức độ 3, 4 đạt kết quả; thực hiện có hiệu quả chuyển đổi Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2015 của UBND thành phố. Trong năm 2023, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thành phố và UBND các xã, phường đã tiếp nhận trên 19.000 hồ sơ. Đã giải quyết 18.926 hồ sơ; tiếp nhận và hoàn thành giải quyết 17.894 hồ sơ trực tuyến toàn trình, đạt tỷ lệ 94.54%.

anh tin bai

Đồng chí Lê Thị Thanh Huyền, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND phát biểu tại Hội nghị.

Năm 2024, Văn phòng HĐND - UBND thành phố tiếp tục bám sát chương trình hoạt động hằng năm của HĐND thành phố; Chuẩn bị tốt các nội dung và các điều kiện cần thiết để tổ chức các Kỳ họp trong 2024 theo luật định; Phối hợp chặt chẽ với UBMTTQVN thành phố, Thường trực HĐND xã, phường tổ chức tốt các đợt tiếp xúc cử tri cho Đại biểu HĐND thành phố; Đại biểu tỉnh và Quốc hội tăng cường công tác theo dõi, kiểm tra, đôn đốc tổ chức thực hiện các nội dung công việc, các ý kiến chỉ đạo, kết luận của UBND tỉnh, Thành ủy, UBND thành phố đảm bảo kịp thời đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đề ra. Nâng cao chất lượng tổng hợp báo cáo phục vụ cuộc họp giúp lãnh đạo UBND thành phố đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ của các phòng, ban, đơn vị UBND xã, phường. Nâng cao chất lượng tham mưu tổng hợp, thẩm định văn bản trình Lãnh đạo UBND, Thường trực HĐND thành phố. Tham mưu thực hiện nghiêm công tác tiếp công dân, chỉ đạo, đôn đốc các phòng, ban, chuyên môn và UBND các xã, phường thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết các đơn thư công dân và kiến nghị của cử tri./.

Tác giả: Tùng Việt
1 2 3 4 5  ... 

image advertisement

 
image advertisement
 
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ SƠN LA
Chịu trách nhiệm nội dung: Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử UBND thành phố
Địa chỉ: Số 47 đường Lê Thái Tông - Tổ 2 phường Chiềng Lề - Thành phố Sơn La - Tỉnh Sơn La
SĐT: 02123 852365 - 0915.331585
Email: thanhpho@sonla.gov.vn - Website: http://thanhpho.sonla.gov.vn
Giấy phép thiết lập số 06/GP-TTĐT ngày 24/9/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông
 
 Chung nhan Tin Nhiem Mang