Thông báo về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho bà Lã Thị Đào; địa chỉ thửa đất tại tiểu khu 3, xã Chiềng Sinh, thị xã Sơn La (nay là tổ 2, phường Chiềng Sinh, thành phố Sơn La)

Trên cơ sở đơn đề nghị ngày 02/11/2020 của bà Lã Thị Đào; Báo cáo số 253/BC-UBND và Tờ trình số 162/TTr-UBND ngày 04/11/2020 của UBND phường Chiềng Sinh; Công văn số 156/CV-CNVPĐKĐĐ ngày 09/11/2020 và Báo cáo số 08/BC-CNVPĐKĐĐ ngày 16/4/2021 của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố; Báo cáo số 124/BC-TNMT ngày 05/6/2021 của phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố.

Uỷ ban nhân dân thành phố thông báo như sau:

1. Thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sau đây gọi là Giấy chứng nhận) đã cấp cho bà Lã Thị Đào với nội dung như sau:

1.1. Thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp cho bà Lã Thị Đào, số phát hành O 798724, số vào sổ cấp GCN: 01185 QSDĐ, Quyết định số 514QĐ/UB ngày 07/10/1999 của UBND thị xã, diện tích đất được cấp là: 200 m2 đất ở và 577 m2 đất trồng cây lâu năm. Địa chỉ thửa đất tại tiểu khu 3, xã Chiềng Sinh, thị xã Sơn La (nay là tổ 2, phường Chiềng Sinh, thành phố Sơn La).

1.2. Lý do thu hồi: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp năm 1999 không đúng diện tích. 2

. Sau 30 ngày kể từ ngày đăng trên Cổng thông tin điện tử thành phố, không có đơn kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo liên quan đến việc thu hồi 2 Giấy chứng nhận đã cấp cho bà Lã Thị Đào, UBND thành phố sẽ ban hành Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận nêu tại Điểm 1 Thông báo này.

3. Các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có ý kiến xin gửi về UBND thành phố, phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố tiếp nhận và giải quyết theo quy định. Mọi ý kiến sau thời gian thông báo công khai, UBND thành phố không giải quyết.

Chi tiết Thông báo tại đây: 285.TB-UBND.pdf

1 2 3 4 5  ... 

image advertisement

 
image advertisement
 
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ SƠN LA
Chịu trách nhiệm nội dung: Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử UBND thành phố
Địa chỉ: Số 47 đường Lê Thái Tông - Tổ 2 phường Chiềng Lề - Thành phố Sơn La - Tỉnh Sơn La
SĐT: 02123 852365 - 0915.331585
Email: thanhpho@sonla.gov.vn - Website: http://thanhpho.sonla.gov.vn
Giấy phép thiết lập số 06/GP-TTĐT ngày 24/9/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông
 
 Chung nhan Tin Nhiem Mang