DỰ ÁN ĐÃ HOÀN THÀNH (Thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2020)

DỰ ÁN ĐÃ HOÀN THÀNH  THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NĂM 2020

(Kèm theo Quyết định số 3355/QĐ-UBND ngày 17/12/2019 của UBND thành phố Sơn La)

Đơn vị tính: Triệu đồng.

TT

Danh mục dự án

Chủ đầu tư

Địa điểm XD

Năng lực thiết kế

Thời gian KC-HT

Quyết định đầu tư

Ước KLHT từ khởi công đến 30/11/2019

Luỹ kế vốn đã bố trí thời điểm báo cáo

Năm 2019

Nhu cầu vốn còn thiếu để hoàn thành dự án

Kế hoạch 2020

Ghi chú

Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành

TMĐT

Kế hoạch giao

Giải ngân thanh toán

Tổng số (tất cả các nguồn vốn)

Trong đó: NSTW

Đến thời điểm báo cáo

Ước cả năm

Tổng số

Tổng số

*

Dự án hoàn thành năm 2019

 

 

 

 

 

1,844.916

1,196.044

1,799.031

681.271

681.271

681.271

681.271

468.888

594.000

 

1

Hệ thống đường giao thông và rãnh thoát nước bản Phiêng Hay, phường Chiềng Sinh, thành phố Sơn La

Phòng Dân tộc

C. Sinh

L=433 m, hệ thống rãnh và các hạng mục phụ trợ

2018-2020

2904 - 05/10/2018

1,196.044

1,196.044

1,150.159

681.271

681.271

681.271

681.271

468.888

468.888

 

2

Kè chắn đất đá, sau nhà văn hóa bản Hay Phiêng, phường Chiềng Sinh, thành phố Sơn La

UBND phường Chiềng Sinh

Chiềng Sinh

Chiều dài kè 38,37m

2019-2020

1821 - 22/7/2019

648.872

 

648.872

-

-

-

 

 

125.112

 

B

CT MTQG Xây dựng nông thôn mới

 

 

 

 

 

4,522.079

3,196.776

4,522.079

1,998.000

1,998.000

1,998.000

1,998.000

972.545

972.545

 

I

Vốn Chương trình MTQG

 

 

 

 

 

4,522.079

3,196.776

4,522.079

1,998.000

1,998.000

1,998.000

1,998.000

972.545

972.545

 

*

Dự án hoàn thành

 

 

 

 

 

4,522.079

3,196.776

4,522.079

1,998.000

1,998.000

1,998.000

1,998.000

972.545

972.545

 

1

Đường giao thông trục bản Nà Ngùa xã Chiềng Ngần, thành phố Sơn La

UBND xã Chiềng Ngần

Chiềng Ngần

L=2.333,1m; Bn=4m, Bm= 3,5m

2018-2019

480- 26/02/2019; 2436 - 19/9/2019

2,356.305

1,725.533

2,356.305

1,134.000

1,134.000

1,134.000

1,134.000

408.119

408.119

 

2

Đường giao thông ngõ bản Púng xã Chiềng Ngần, thành phố Sơn La

UBND xã Chiềng Ngần

Chiềng Ngần

L=2.351,59m; Bn=4m, Bm= 3,5m

2018-2019

391 - 26/02/2019; 2436 - 19/9/2019

2,165.774

1,471.243

2,165.774

864.000

864.000

864.000

864.000

564.426

564.426

 

 

image advertisement

 
image advertisement
 
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ SƠN LA
Chịu trách nhiệm nội dung: Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử UBND thành phố
Địa chỉ: Số 47 đường Lê Thái Tông - Tổ 2 phường Chiềng Lề - Thành phố Sơn La - Tỉnh Sơn La
SĐT: 02123 852365 - 0915.331585
Email: thanhpho@sonla.gov.vn - Website: http://thanhpho.sonla.gov.vn
Giấy phép thiết lập số 06/GP-TTĐT ngày 24/9/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông
 
 Chung nhan Tin Nhiem Mang