Giao chỉ tiêu phấn đấu Tăng thu ngân sách trên địa bàn năm 2024

         Thực hiện chỉ đạo UBND tỉnh giao chỉ tiêu phấn đấu thu ngân sách trên địa bàn năm 2024 (tại Quyết định số 484/QĐ-UBND ngày 21/3/2024). Ngày 25/03/2024, Thành phố đã ban hành Quyết định số 514/QD-UBND ngày 25/3/2024 giao chỉ tiêu phấn đấu thu ngân sách trên địa bàn năm 2024.

           Theo đó, để thực hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách năm 2024, ngay từ đầu năm, Thành phố tập trung triển khai quyết liệt, hiệu quả các giải pháp tăng cường công tác quản lý thu ngân sách ngay từ những ngày đầu của năm 2024; xây dựng kế hoạch thu và giao chỉ tiêu nhiệm vụ theo từng quý/tháng cho cơ quan, đơn vị có liên quan, phấn đấu hoàn thành vượt mức nhiệm vụ thu NSNN năm 2024 đã được Tỉnh giao.

          Thành phố Quyết định giao chỉ tiêu phấn đấu thu ngân sách trên địa bàn thành phố năm 2024 là 600 tỷ đồng, tăng 35 tỷ đồng so với dự toán được HĐND thành phố giao, Cụ thể:

         1.   Thu tiền sử dụng đất phấn đấu: 300 tỷ đồng (tăng 20 tỷ đồng)

         - Nhiệm vụ thu cấp tỉnh: 62 tỷ đồng.

         - Nhiệm vụ thu do thành phố thực hiện (Thu từ giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua đấu giá; Thu từ giao đất có thu tiền sử dụng đất không thông qua đấu giá; Thu từ chuyển mục đích sử dụng đất, hợp thức hóa, hợp pháp hóa, cấp giấy chứng nhận lần đầu…): 238 tỷ đồng .

         2. Thu thuế, phí, lệ phí và thu khác: 300 tỷ đồng (tăng 15 tỷ đồng).

         - Cấp thành phố 264,012 tỷ đồng.

         - Cấp xã, phường: 35,987 tỷ đồng

         Thành phố Thuế cũng yêu cầu, căn cứ chương trình, nhiệm vụ công tác năm 2024, chức năng, nhiệm vụ được, các đơn vị thuộc khẩn trương cụ thể hóa triển khai tại đơn vị để tổ chức triển khai thực hiện quyết liệt, đảm bảo hoàn thành đầy đủ, đúng tiến độ các công việc được giao. Định kỳ hàng tháng thực hiện báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện. Kết quả thực hiện nhiệm vụ là cơ sở để xem xét, đánh giá thi đua, khen thưởng cuối năm đối với các đơn vị.

Tải về

image advertisement

 
image advertisement
 
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ SƠN LA
Chịu trách nhiệm nội dung: Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử UBND thành phố
Địa chỉ: Số 47 đường Lê Thái Tông - Tổ 2 phường Chiềng Lề - Thành phố Sơn La - Tỉnh Sơn La
SĐT: 02123 852365 - 0915.331585
Email: thanhpho@sonla.gov.vn - Website: http://thanhpho.sonla.gov.vn
Giấy phép thiết lập số 06/GP-TTĐT ngày 24/9/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông
 
 Chung nhan Tin Nhiem Mang