Hoàn thiện các tiêu chí nông thôn mới nâng cao

         Nhằm hoàn thiện các chỉ tiêu, chí nông thôn mới nâng cao trong Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới, Bộ tiêu chí xã đạt cuẩn nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2021-2025 ban hành kèm theo Quyết định 1002/QĐ-UBND ngày 06/6/2022 của UBND tỉnh Sơn La; Phòng Kinh tế thành phố (cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới thành phố Sơn La) đã tích cực tham mưu cho UBND thành phố phân bổ nguồn vốn đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, nhằm từng bước hoàn thiện các chỉ tiêu, tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

         Sau một thời gian tích cực chuẩn bị và tổ chức thi công, ngày 06/01/2024 phòng Kinh tế phố tổ chức bàn giao dụng cụ thể dục thể thao ngoài trời lắp đặt tại sân nhà văn hóa và trung tâm thể thao các xã Chiềng Xôm, Chiềng Ngần, Chiềng Đen, Chiềng Cọ.

anh tin bai

Lãnh đạo xã Chiềng Ngần nhận bàn giao dụng cụ thể dục thể thao lắp đạt tại sân nhà văn hóa bản Phường

anh tin bai

Bàn giao dụng cụ thể dục thể thao lắp đặt tại sân nhà văn hóa bản Hùn xã Chiềng Cọ

         Dụng cụ thể thao ngoài trời lắp đặt tại sân nhà văn hóa các bản và sân thể thao trung tâm xã phục vụ tập luyện thể dục thể thao, rèn luyện sức khỏe của nhân dân trên địa bàn các xã, các bản; từng bước nâng đời sống vật chất tinh thần của nhân dân.

anh tin bai
Nhân dân bản Panh phẩn khởi tham gia tập luyện thể dục

Tác giả: Đào Trọng Tuấn - phòng Kinh tế

 

image advertisement

 
image advertisement
 
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ SƠN LA
Chịu trách nhiệm nội dung: Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử UBND thành phố
Địa chỉ: Số 47 đường Lê Thái Tông - Tổ 2 phường Chiềng Lề - Thành phố Sơn La - Tỉnh Sơn La
SĐT: 02123 852365 - 0915.331585
Email: thanhpho@sonla.gov.vn - Website: http://thanhpho.sonla.gov.vn
Giấy phép thiết lập số 06/GP-TTĐT ngày 24/9/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông
 
 Chung nhan Tin Nhiem Mang