Phòng Kinh tế tham mưu quyết tâm rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính cho công dân

              Ngày 10/01/2024, phòng Kinh tế thành phố Sơn La nhận được hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện của hàng bán lẻ LPG chai của hộ kinh doanh Bùi Quang Khải.

            Sau khi tiếp nhận hồ sơ, phòng Kinh tế đã cử công chức phụ trách tận tình hướng dẫn, giải thích cho hộ kinh doanh hiểu các quy định của Nhà nước để hoàn thiện hồ sơ theo quy định; đồng thời cũng đã hướng dẫn hộ kinh doanh nộp hồ sơ qua hệ thống Cổng Dịch vụ công Quốc Gia, không cần trực tiếp lên Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thành phố để nộp hồ sơ.

anh tin bai

Công chức phòng Kinh tế hướng dẫn Hộ kinh doanh hoàn thiện hồ sơ

            Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố trong việc tăng cường các giải pháp giải quyết thủ tục hành chính cho công dân. Ngay sau khi nhận được hồ sơ của công dân, ngày 11/01/2024, phòng Kinh tế đã cử công chức đi thẩm định điều kiện theo quy định.

            Theo quy định tại Mục 3, Điều 43, Nghị định số 87/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ về kinh doanh khí: Thời gian giải quyết thủ tục hành chính về việc cấp giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện của hàng bán lẻ LPG chai là 15 ngày làm việc, ngày trả kết quả sẽ là ngày 01/02/2024.

            Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố trong việc tăng cường các giải pháp giải quyết thủ tục hành chính cho công dân. Ngay sau khi nhận được hồ sơ của công dân, ngày 11/01/2024, phòng Kinh tế đã cử công chức đi thẩm định điều kiện theo quy định.

            Ngay sau khi thẩm định cơ sở đủ điều kiện, ngày 11/01/2024 phòng Kinh tế đã tham mưu Tờ trình, trình Chủ tịch UBND thành phố xem xét, cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện cho hộ kinh doanh. Ngày 16/01/2024, đã thực hiện trả kết quả cho công dân theo quy định. Với nỗ lực, quyết tâm theo đúng tinh thần chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố, phòng Kinh tế đã tích cực triển khai, tham mưu cho UBND thành phố rút ngắn thời gian giải quyết Thủ tục hành chính nêu trên cho công dân 10 ngày.

Vũ Thành Cương - Chuyên viên phòng Kinh tế thành phố


image advertisement

 
image advertisement
 
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ SƠN LA
Chịu trách nhiệm nội dung: Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử UBND thành phố
Địa chỉ: Số 47 đường Lê Thái Tông - Tổ 2 phường Chiềng Lề - Thành phố Sơn La - Tỉnh Sơn La
SĐT: 02123 852365 - 0915.331585
Email: thanhpho@sonla.gov.vn - Website: http://thanhpho.sonla.gov.vn
Giấy phép thiết lập số 06/GP-TTĐT ngày 24/9/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông
 
 Chung nhan Tin Nhiem Mang